Форум МОІППО

forum.moippo.mk.ua
Сьогодні: Нед липня 22, 2018 3:23 am

Часовий пояс UTC + 2 годин
Створити нову тему Відповісти  [ 13 повідомлень ] 
Автор Повідомлення
ПовідомленняДодано: Вів червня 19, 2012 3:02 pm 
Офлайн
Адміністратор сайту

З нами з: Чет серпня 18, 2011 11:12 am
Повідомлення: 37
.


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: Суб листопада 10, 2012 11:23 pm 
Офлайн

З нами з: Пон жовтня 17, 2011 4:14 pm
Повідомлення: 270
Профорієнтація і психологічний супровід профільного навчання має здійснюватися на всіх вікових етапах:
1.Емоційно-образний (діти старшого дошкільного віку)
Формування позитивного ставлення до світу професій, до людей праці. На цій стадії професії відомі дітям лише за назвами і деякими зовнішніми ознаками (форма одягу, манери поведінки, оцінка оточуючих людей).
2. Пропедевтичний (І-IV класи)
Розвиток інтересу до професії батьків, до найбільш масових професій. Формування любові і сумлінного ставлення до праці. У молодших школярів ще немає підстав для здійснення серйозного професійного вибору, часто відсутні виражені інтереси і нахили. Вони легко змінюються на інші.
3. Пошуково-зондуючий (V-VII класи)
Формування професійної спрямованості при усвідомленні інтересів, здібностей, цінностей, які пов’язані з вибором професії і визначенням свого місця у суспільстві. В цих учнів можуть мати місце особливо раптові переміни в інтересах, що викликано істотним підйомом пізнавальної активності у цьому віці. Але саме в цьому віці можуть виникнути інтереси, які можуть мати вихід на професійну діяльність.
4. Формування професійної свідомості (VIII-IX класи)
Формування особистісного сенсу вибору професії, уміння співвідносити суспільні цілі вибору сфери діяльності із своїми ідеалами, уявлення про цінності зі своїми можливостями. На цьому етопі учень повинен сформулювати для себе задачу вибору майбутньої діяльності з урахуванням наявного психологічного і психофізіологічного ресурсів.
5. Період уточнення соціально-професійного статусу (Х-ХІ класи)
Формування знань, умінь у визначеній сфері трудової діяльності. Це класи з профільним навчанням.
6. Входження в професійну діяльність (учні ПТНЗ, студенти спеціальних середніх і вищих навчальних закладів)
Поглиблена підготовка до професійної діяльності, формування досвіду життєдіяльності у трудовому колективі.
7. Переорієнтація
У випадку необхідності переорієнтації на іншу професійну діяльність з врахуванням попереднього професійно-соціального досвіду і індивідуальних можливостей.


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: Суб листопада 10, 2012 11:27 pm 
Офлайн

З нами з: Пон жовтня 17, 2011 4:14 pm
Повідомлення: 270
Підготовка молоді до свідомого вибору професії – важлива проблема як з точки зору державного, соціального, так і психолого-педагогічного аспектів.
Основні етапи психологічного супроводу профільного навчання:
1. Профорієнтація.
2. Профдіагностика з метою допомоги учням у виборі профілю навчання.
3. Профконсультація.
4. Профадаптація.
5. Профвідбір.
6. Профінформація.
7. Професійне самовизначення.
Головне завдання даної роботи: надання допомоги школярам у визначенні їх життєвого шляху за допомогою діагностичної оцінки особистості, її здатності виконувати ту чи іншу роботу. Слід враховувати, що професійна орієнтація гаратується Конституцією. Отже, законодавчо профорієнтація є одним із видів соціальної допомоги людині в її самовизначенні.
Практичний психолог і соціальний педагог навчального закладу покликаний забезпечити організацію профдіагностики – важливого способу глибинної оцінки і самооцінки особистості, прогнозування стану нахилів і поведінки, засобу професійного вибору і відбору.
Профорієнтація – це довготривалий, до певної міри незворотній процес оволодіння особистістю тою чи іншою професією, який включає три основні моменти:
- процес впливу соціального середовища на особистість, що формується;
- процес усвідомлення необхідності праці, пізнання конкретної сфери праці;
- перетворення праці за законами розвитку сьогоденної дійсності.
Допомогти молодій людині у свідомому визначенні свого місця в професійній структурі суспільства покликані і психологи, і педагоги, і соціальні педагоги, і медичні працівники. Психолого-педагогічна функція профорієнтації – це перш за все виявлення і формування інтересів, нахилів, здібностей школярів, визначення шляхів і умов ефективного управління їх професійним самовизначенням. Також це – формування професійних намірів у відповідності з інтересами і потребами конкретного регіону у кадрах.


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: Суб листопада 10, 2012 11:33 pm 
Офлайн

З нами з: Пон жовтня 17, 2011 4:14 pm
Повідомлення: 270
Професійна орієнтація як система включає такі основні напрямки або підсистеми:
- профінформація;
- профконсультація;
- профвідбір;
- профадаптація.
Як окремий етап профорієнтаційної роботи можна розглядати процеси трудового і професійного навчання в школах і міжшкільних НВК.

Професійна інформація являє собою процес ознайомлення учнів з конкретними професіями і спеціальностями, з вимогами, які ставляться до людини, що прагне отримати відповідну професію. Одночасно іде ознайомлення з закладами, де можна одержати дану спеціальність і місцями можливого працевлаштування. Основна мета цієї роботи - створення необхідної інформаційної основи для підготовки: кожного учня до свідомого вибору певної професійної діяльності.
Профінформація являє собою систему психолого-педагогічних і організаційних заходів, спрямованих на засвоєння учнями необхідних знань про соціально-економічні і психофізіологічні особливості професії.

Профконсультація - являє собою сукупність науково-організовавих і обгрунтованих дій, основною метою яких є виявлення індивідуально-психологічних і психофізіологічних особливостей особи, що вибирає відповідну професію. Такі дії найбільш ефективні у тих випадках, якщо вони організовані з врахуванням вікових і освітніх рівнів і якщо до цих дій залучені учителі і батьки.
Профконсультації мають проводитись спеціально підготовленими профконсультантами — психологами і педагогами, медиками і соціологами. В залежності від місця і умов проведення профконсультації - це або тривалий процес, або одноразовий акт. Зрозуміло, що в умовах школи цей процес має бути тривалим і охоплювати якомога ширший діапазон класів. Фактично, профорієнтація в школі - це організація і керівництво цілеспрямованою багаторічною діяльністю учня у його професійному самовизначенні.
З допомогою різних профдіагностичних методів профконсультація повинна визначити і вказати учню важливіші для його майбутньої професіональної діяльності особливості його особистості і на цій основі дати йому науково обгрунтовані рекомендації по вибору професії.
Головною задачею професійного відбору - наступного етапу профоріентаційної роботи - є науково обгрунтоване визначення професійної придатності учня до відповідної /конкретної/ трудової діяльності з врахуванням його особистісних якостей і потреб конкретного виробництва.

Професійний відбір має проводитись під час прийому на роботу на основі використання професіограм і з допомогою спеціальних психофізіологічних методик, які визначають ступінь розвитку індивіда і відповідвооті його психофізіологічних якостей вимогам обраної професії.

Професійна адаптація являє собою процес активного входження учня в професію, пристосування його до змісту своїх профсійних обов'язків, режиму. і організації праці, до вимог виробництва. Іншими словами, професійна адаптація - це досягнення в остимальні строки певного кваліфікаційного. рівня.
Управління профорієнтацією здійснюється на трьох рівнях:
- соціально-педагогічному;
- організаційно-педагогічному;
- психолого-педагогічному.
На соціально-педагогічному рівні управління профорієнтацією здійснюється в масштабах всього суспільства через суспільні інститути та засоби масової інформації.
На організаційно-педагогічному рівні управління профорієнтацією здійснюється безпосередньо в навчально-виховному процесі.
На психолого-педагогічному рівні управління профорієнтацією реалізується в безпосередньму спілкуванні учнів з класним керівником, практичним психологом школи.
Специфічною особливістю управління шкільною профорієнтацією є те, що профорієнтаційний вплив на школярів здійснюється систематично і планово на протязі всього терміну навчання. Ця особливість передбачає послідовність дій, диференційований підхід в процесі управління професійним самовизначенням школярів.
З метою успішної роботи з питань профорієнтації створюється шкільна рада профорієнтації, головою якої є директор школи, заступником - шкільний психолог.


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: Суб листопада 10, 2012 11:40 pm 
Офлайн

З нами з: Пон жовтня 17, 2011 4:14 pm
Повідомлення: 270
Варто виділити два головних напрямки роботи психолога і соціального педагога в області профорієнтації:
1. Проведення інформаційно-просвітницької роботи, яка спрямована на розвиток психологічної культури учнів, поглиблення знань з психології. Доцільним є викладання психологом курсу “Основи вибору професії” під час якого окрім знань професійної спрямованості подаються також необхідні психологічні знання, проведення професійних консультацій.
Розрізняють чотири види профконсультації:
- довідкову, в ході якої з'ясовуються шляхи трудовлаштування, вимоги до прйому на роботу і навчання, можливості оволодіння різними професіями, терміни підготовки, перспектива професійного росту;
- діагностичну - спрямовану на вивчення особистості, інтересів, нахилів, здібностей з метою виявлення її відповідності особливостям професії;
- формуючу - що має на меті керівництво, корекцію вибору школярами професії і передбачає систематичну реєстрацію змін особистості школяра стосовно професійного самовизначення;
- методичну - спрямовану на виявлення стану здоров'я учнів, їхніх псахологічних властавостей щодо вподобаної професії, і, в разі потреби - на переоріентацію на іншу, близьку по суті діяльність.
Профконсультація передбачає цілком певні організаційні форми: групову роботу з класом та індивідуальну з кожним учнем.

2. Проведення індивідуальних консультацій з підлітками і юнаками, які передбачають діагностику, корекцію і власне консультацію.
Організація індивідуальної профконсультації дає можливість шляхом діагностики здібностей виявити індивідуальність, потенційні можливості і в певній мірі впливати на їх формування.
Надання допомоги учням у виборі професії здійснюється на основі їх всебічного вивчення в процесі навчальної, суспільної та трудової діяльності. На протязі всього періоду навчання учнів педагоги та шкільний практичний психолог вивчають інтереси та нахили учнів, активно впливають на їх розвиток.
Для вивчення та формування готовності школярів до вибору професії необхідно використовувати комплекс доповнюючих одне одного психолого-педагогічних методів, які включають спостереження, анкетування, індивідуальні та групові бесіди тощо.
Спостереження за учнями необхідно вести постійно, на протязі всього часу навчання, особливо в старших класах.
Анкетування учнів та їх батьків призначені для виявлення переважаючих інтересів та нахилів учнів, їх загальнотрудової підготовки та розвитку індивідуальних якостей особистості. Ефективність навчання та виховання інтересу до професії багато в чому залежить від потреб старшокласників, їх інтересів, нахилів, ідеалів. У зв'язку з цим шкільному практичному психологу необхідно знати, що спонукає активність учня у засвоєнні навчальної, суспільної діяльності, що визначає його певне відношення до тих чи інших видів професійної праці, професійні плани.

Консультація дозволяє отримати широку інформацію про підготовленість кожного учня до вибору професійного шляху. Консультативні бесіди про вибір професії можна умовно поділити на ознайомчі, коригуючі та заключні.
Ознайомчі консультації, як правило, проводяться з усім класом. В процесі консультант повідомляє старшокласникам про типові спеціальності якоїсь групи професій, розширює знання про взаємовідносини людини і професії, відповідає на запитання учнів (згідно протоколу ознайомчої бесіди що заповнюється шкільним психологом або класним керівником).
Коригуюча та заключна консультації носять індивідуальний характер і проводяться на основі аналізу всіх наявних даних про учнів. У процесі шкільному практичному психологу необхідно викликати максимальну активність того, кого опитують, добитись свободи висловлювань. У коригуючій та заключній консультації безпосередньо обговорюється з учнем конкретно обрана професія. Предметом обговорення є сам учень, його сім’я, друзі, успішність навчання в школі, концентрація або розсіювання його інтересів, подальші життєві плани. В ході бесіди слід прагнути того, щоб співставити інтереси та нахили школяра з вимогами професії, яку він вибирає.
Отримані за допомогою відповідних методик дані узагальнюються в консультаційному профільному листі на кожного учня персонально.


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: Суб листопада 10, 2012 11:49 pm 
Офлайн

З нами з: Пон жовтня 17, 2011 4:14 pm
Повідомлення: 270
Консультаційний профільний лист складається з двох розділів:
1. аналіз психолого-педагогічного вивчення особистості учня;
2. результати консультацій по вибору професій.

Перший розділ заповнюється консультантом на основі даних, які отримані від класного керівника, батьків і самого учня, аналізу анкетного матеріалу, зібраного на кожного учня, власних спостережень консультанта і проведеної бесіди. Другий розділ відображає тільки результати консультацій: ознайомчих, коригуючих, заключних /Консультаційний профільний лист. Аналіз психолого-педагогічного вивчення особистості учня. І. Татенко О.С. Профорієнтаційна робота в школі/.

Таким чином, консультаційний профільний лист є узагальненим документом, в якому поєднані всі дані про учня, отримані в результаті використання різних методів-вивчення його особистості. Він допомагає консультанту дати учню кваліфіковану пораду по вибору професії, грунтуючись на об'єктивних даних.
В плані професійної консультації важливе значення має знання індивідуальних відмінностей учнів, особливо, їх здібностей.

Здібності - це індивідуально-психологічні особливості людини, які обумовлюють можливість успіху в якій-небудь діяльності, . які допомагає в оволодінні знаннями, уміннями, навичками, але не зводиться до них. Перш, ніа судити про здібності учня, необхідно з'ясувати рівень його підготовленості, тобто об'єм та якість його знань, умінь та навичок.


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: Суб листопада 10, 2012 11:53 pm 
Офлайн

З нами з: Пон жовтня 17, 2011 4:14 pm
Повідомлення: 270
Рекомендації щодо вивчення учнів в процесі їх профорієнтації:
1. Не обмежуватись вивченням навчальної діяльності та суспільно-корисної активності учні в житті навчального закладу, а намагатись вивчити їх позанавчальні та позашкільні інтереси та нахили аж до рівня життєвої активності.
2. Визначити сильні якості учнів, продуктивні сторони особистості з точки зору не тільки навчання в школі, але і вимог різних видів праці і звертати на них увагу підлітків та їх батьків.
3. Виявляти психологічні та медичні протипоказання до вибору тих чи інших професій.
4. Індивідуально-психологічні особливості людини необхідно оцінювати різносторонньо. Для ефективності профконсультації недостатньо визначити відповідність якої-небудь особливості вимогам конкретної професії. Необхідно встановити відповідність особистості в цілому вимогам тієї або іншої галузі діяльності.
5. Враховувати такий індикатор професійної придатності, як емоційний комфорт, емоційна задоволеність своєю професією, роботою.
6. Пояснювати учням виявлені в них професійно позитивні та негативні /протипоказані/ якості, дотримуючись при цьому педагогічного такту.
В процесі формування в учнів готовності до вибору професії необхідно звертати увагу на такі індивідуальні особливості:
Перш за все - це інтереси, нахили учнів. Професійні інтереси відрізняються конкретністю і цілеспрямованістю. Це інтерес до тієї професії, яку обирає для себе учень. Розвиток та формування професійних інтересів безпосередньо зв'язані з пізнавальними інтересами. Це інтереси, які спрямовані на оволодіння знаннями з професії, розуміння її суті, оволодіння не тільки практичними, але і теоретичними основами даної професії. Чим сильніше виражений професіональний інтерес, тим глибша потреба в оволодінні знаннями з конкретної професії.
Важливо також встановити, якими мотивами керується школяр при виборі професії, чим визначаються його цілі, що породжені ідеалами та переконаннями. Ідеали та переконання – це вищі життєві мотиви, які формуються і виховуються на протязі всього життя людини, це мисленні зразки особистісних якостей людини, її діяльності і професійної соціальної - поведінки. Ними керується учень тепер і вони визначають його плани на майбутнє.
У своїй діяльності практичний психолог має опиратися, перш за все, на класного керівника. Саме він на рівні класу координує всю навчально-виховну роботу, спостерігає кожного учня в навчальній і позакласній роботі, активно спілкується з сімєю учня.
Зміст роботи класного керівника з проблем профорієнтації має полягати у вивченні і розвитку пізнавальних інтересів,схильностей, індивідуальних особливостей учнів, підвищенні їх активності у професіональному самовизначенні, складанні програм самопідготовки школярів і формуванні обгрунтованих професіональних планів, що, безперечно, неможливо без участі психолога.
З метою сприяння формуванню стійких професійних намірів, класний керівник разом з шкільним психологом допомагає учням скласти програму індивідуальної самопідготовки до професійного самовизначення.


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: Суб листопада 10, 2012 11:59 pm 
Офлайн

З нами з: Пон жовтня 17, 2011 4:14 pm
Повідомлення: 270
Програма індивідуальної самопідготовки до професійного самовизначення
І. Постійне підвищення інформованості учня про обрану сферу професійної діяльності.
2. Організація посильної участі школяра в оволодінні найпростішими навичками в обраній ним професійній діяльності /факультативи, гуртки, спецшколи/.
3. Розвиток процесів самопізнання учнів /саморегуляція, самоконтроль, самоаналіз/.

Робота класного керівника в питаннях профорієнтації проходить під безпосереднім керівництвом психологічної служби навчального закладу. До цієї роботи слід залучити також батьків. В системі профорієнтаційної роботи з молоддю робота навчального закладу з батьками - одна з найважливіших ланок, оскільки на даний час всі дані, отримані під час опитування молоді свідчать про те, що своє рішення щодо майбутньої діяльності вони приймають під впливом батьків. Батьки приймають активну участь у визначенні життєвих і професійних планів своїх дітей. Саме цим і викликана необхідність організації спеціальної роботи школи з батьками. Робота ця має бути спрямована на надання необхідної допомоги сім'ям в підготовці дітей до праці і вибору професії.
Роботу з профорієнтації з батьками проводять практичні психологи, соціальні педагоги, класні керівники, батьківські комітети. Ця робота є складовою частиною загальношкільного плану виховної роботи. До неї можуть бути віднесені такі заходи:
- анкетування батьків та залучення батьків до проведення профорієнтаційної роботи в школі;
- лекторіі з питань профорієнтації у відповідності з програмою в класах;
- індивідуальна робота практичного психолога, соціального педагога, класних керівників з батьками;
- загальношкільні конференції типу "Сім'я, школа, вибір професії".

В роботі батьківського університету педагогічних знань повинні широко висвітливатись питання профорієнтаційної роботи. Слід підкреслити, що вплив батьків на процес професійного самовизначення дітей - надзвичайно складний. Саме це вамагає від психолога і соціального педагога перш за все в окремих випадках вивчати сімейні відносини, рівень культури тих сімей, процес професійного самовизначення дітей яких викликає занепокоєння. Вивчення сім'ї - відповідальна і важка справа, що вимагає великої майстерності і такту від працівників психологічної служби, класних керівників. В цілому вся профорієнтаційна робота повинна будуватися таким чином, щоб з діагностичної вона перетворилася в розвиваючу, формуючу, діагностико-корекційну. Мета роботи – активізація учня, формування у нього прагнення до самостійного вибору професії з урахуванням отриманих знань про себе, своїх здібностях і перспективах їх розвитку.


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: Нед листопада 11, 2012 12:02 am 
Офлайн

З нами з: Пон жовтня 17, 2011 4:14 pm
Повідомлення: 270
Перелік психодіагностичних методик для проведення профорієнтаційної роботи з учнями:
1. Вивчення професійних намірів старшокласників. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. –Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997.
2. “Анкета інтересів”. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. –Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997.
3. “Карта інтересів”-модифікована методика А.Є. Голомштока (174 питання). Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. –Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997.Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. –М.:”Просвещение”, 1996.
4. Діференційно-діагностичний опитувальник (ДДО) за Клімовим Е.А. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. –Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997.Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. –М.:”Просвещение”, 1996.
5. Методика Йовайши. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. –Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997.
6. “Квадрат інтересів”. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. –Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997.
7. Опитувальник професійної готовності (ОПГ) за Л.Кабардовою). Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. –Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997.
8. Методика “КОС-1”. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. –М.:”Просвещение”, 1996.
9. Методика “КОС-2”. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. –Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997.
10. Методика Д. Голланда. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. –Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997.
11. Діагностичний опитувальник “Людина-машина”. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. –Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997.Практическая психодиагностика/под ред. Д.Я.Райгородского. -Самара: "БАХРАХ", 1998.
12. “Структура мотивації трудової діяльності” К.Замфир. Мотивация и мотивы. –С-Пб.:”Питер”, 2000.
13. “Вивчення рівня задоволення своєю професією та різними сторонами професійної діяльності” (Н.Н.Журін, Є.П.Ільїн). Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. –Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997.
14. Теппінг-тест (“олівцева проба”). Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. –Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997.
15. Практикум “Самопізнання властивостей уваги”. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. –Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997.
16. Практикум “Пам’ять, її значення для професійної діяльності”. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. –Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997.
17. Вивчення інтересів та схильностей дітей. Романовська Д.Д., Чаплак Я.В. Психологічне забезпечення внутрішньої диференціації у навчально-виховній роботі в дошкільній та початковій ланках освіти.-Чернівці, 2001.
18. Вивчення актуальних потреб та нахилів дитини. Романовська Д.Д., Чаплак Я.В. Психологічне забезпечення внутрішньої диференціації у навчально-виховній роботі в дошкільній та початковій ланках освіти.-Чернівці, 2001.
19. Методика “За і проти” (Н. Пряжников). Івашина Є.В. Абетка етикету спілкування. –К., 1998.
21. Орієнтаційна анкета Б.Басса. Кардаш В.В. Диференційна діагностика неврозів (метод. Рекомендації). –Луцьк.,2000.
22. “Професійні переваги”. Федоров В.Д. психодіагностика особистості в системі диференціації. –Хм., 1993.
23. “Що нам цікаво?” Федоров В.Д. психодіагностика особистості в системі диференціації. –Хм., 1993.
24. Анкета для визначення інтересів учнів. Подмазин С.И., Сибиль Е.И. Как помочь подростку с «трудным» характером.-К.: НПЦ Перспектива, 1996.
25. Методика “Мотиви вибору професії”. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. –М.:”Просвещение”, 1996.
26. Виявлення професійних переваг (Л.П.Кабардов). Овчарова Р. В. Справочная книга школьного психолога. –М.:”Просвещение”, 1996.


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: Нед листопада 11, 2012 12:05 am 
Офлайн

З нами з: Пон жовтня 17, 2011 4:14 pm
Повідомлення: 270
Орієнтовний план опитування школярів для виявлення їх профнамірів:
1. Чи обрав ти професію або коло професій?
2. Чому ти обрав цю область праці, чим тебе приваблює професія?
3. Який основний зміст професії?
4. В яких областях (науки, культури, просвіти тощо) працюють спеціалісти даного профіля?
5. Чи знаєш ти умови, режим праці і оплати, можливі підвищення кваліфікації?
6. Чи знаєш ти, які навчальні заклади готують спеціалістів даного профілю?
7. Чи замислювався ти над тим, чи є в тебе якості, необхідні для того, щоб оволодіти цією професією, стати хорошим спеціалістом? Чи можеш ти їх назвати?
8. Вважаєш ти рівень своїх знань достатнім для того, щоб почати навчання в обраній сфері праці?
9. Знання яких шкільних предметів в більшій мірі потрібні для оволодіння обраною професією?
10. Чи готуєшся ти до свого професійного майбутнього (відвідуєш курси, лекції, займаєшся самопідготовкою)?
11. Як ти вважаєш, що заважає здійсненню твого професійного вибору?
12. Що найбільшим чином вплинуло на твій вибір (інтерес до професії, її важливість і необхідність, поради батьків, педагогів, друзів)?
13. Чи згодні батьки з твоїм вибором?


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: Нед листопада 11, 2012 12:09 am 
Офлайн

З нами з: Пон жовтня 17, 2011 4:14 pm
Повідомлення: 270
АНКЕТУВАННЯ учнів з метою вивчення іх професійних намірів та організації роботи з профорієнтації
Анкета учня 3 класу.
1. Напиши, які ти знаєш професії.
2. Які професії тобі подобаються?
3. Чи є серед них така, яка тобі подобається найбільше? Підкресли, яка.
4. Чи знаєш ти, де і ким працюють твої батьки?

Анкета учня 4 класу.
1. Напиши якомога більше професій, про які ти чув і знаєш.
2. Які професії тобі подобаються найбільше (назви 3-4 з них).
3. Чи розмовляють з тобою батьки про свою роботу? Чи знаєш ти, що вони роблять? Напиши коротко.
4. Чи відвідуєш ти який небудь гурток чи секцію, спеціальну школу (музичну, художню, спортивну)? Напиши.
5. Чим тобі подобається займатися у вільний час?

Анкета учня 5 класу.
1. Ти закінчив початкову школу. Став дорослішим. Чи змінилися твої симпатії, інтереси? Які професії тобі подобаються зараз?
2. Чи є серед них для тебе найпривабливіша?
3. Які навчальні предмети тобі найбільше подобаються (назви 2-3)?
4. Чим ти займаєшся у вільний від навчання час (гуртки, захоплення)?
5. Чи подобається тобі читати? Якщо так, то які книги ти читаєш з задоволенням? Назви 2-3 найулюбленіших.

Анкета учня 6 класу.
1. Напиши відомі тобі підприємства нашого району.
2. В представниках яких професій мають потребу ці підприємства?
3. Які професії подобаються тобі найбільше?
4. Які гуртки, секції ти відвідуєш?
5. Які книги ти любиш читати. Назви улюблені.
6. Що ти вмієш робити своїми руками (шити, майструвати, малювати ...)
7. Які твої обов’язки вдома?
8. З представниками яких професій ти хотів би зустрітися?

Анкета учня 7 класу.
1. Як ти вважаєш, у яких спеціальностях є потреба у нашому суспільстві?
2. Що ти знаєш про ці спеціальності?
3. Які професії тобі подобаються?
4. Чи обрав ти для себе професію. Якщо так, то яку?
5. Назви гуртки, секції, спецшколи, які ти відвідуєш.
6. Чим ти займаєшся у свій вільний час?
7. Які навчальні предмети подобаються тобі найбільше (назви 2-3)?
8. Які навчальні предмети тобі даються легко?
9. У яких навчальних закладах або на яких підприємствах ти хотів би побувати на екскурсії?

Анкета учня 8 класу.
1. Які навчальні заклади району, області ти знаєш? Яких спеціалістів там готують?
2. Які навчальні заклади області у тебе викликають інтерес?
3. Які професії, сфери діяльності тобі подобаються?
4. Чи обрав ти для себе професію? Якщо так, то яку?
5. Де, у якому навчальному закладі плануєш її здобути?
6. Як ти готуєшся до здійснення свого вибору?
7. Чи дають тобі поради стосовно вибору професії твої батьки? Яку?
8. Твоє улюблене заняття у вільний час.
9. З представниками яких професій, навчальних закладів ти хотів би зустрітися?

Анкета учня 9 класу.
1. Які ваші плани на майбутнє після закінчення 9 класу:
а) 10 клас;
б) ПТНЗ (який?);
в) технікум (який?).
2. Яку професію ви плануєте одержати у середньому спеціальному закладі після закінчення 9 класу?
3. Ви плануєте продовжити навчання у 10 класі. Чи обрали ви навчальний заклад у якому хотіли б навчатися після закінчення школи? Яку професію хотіли б здобути?
4. Що радять вам ваші батьки з приводу вибору професії?
5. Яким чином ви готуєтеся до здійснення вибору (курси, практична проба сил, читання, зустрічі із спеціалістами)?
6. Чи є у вас професія-дублер?

Анкета учня 10 класу.
1. Чому призначений ваш вільний час?
2. Які шкільні дисципліни вам даються легше? Які з них для вас найцікавіші?
3. Назвіть тематику кних, які вам найбільше подобається читати.
4. Ви плануєте після закінчення школи:
а) начатися;
б) працювати;
в) працювати і начатись.
5. Як здійснюється підготовка до вашого вибору?
6. Чи бували ви у навчальному закладі, на підприємстві, які вас цікавлять? Що ви знаєте про вашу майбутню спеціальність (умови прийому, навчання, роботи, оплати праці).
7. Чи схвалюють ваш вибір:
а) батьки;
б) вчителі;
в) друзі.
8. Чи є у вас професія-дублер?

Анкета учня 11 класу.
1. Ви закінчуєте школу. Які ваші плани на майбутнє?
2. Чи маєте ви резервний варіант на випадок нездійснення першого? Якщо так, то вкажіть який.
3. Чи співпадають ваші плани з побажаннями ваших батьків?
4. Що дала вам школа у пізнанні та підготовці до майбутньої професії?
5. Кілька слів про те, як ви уявляєте сою майбутню професійну діяльність. Що для вас у ній значиме (зміст праці, перспективи росту, творчість, оплата, кар’єра тощо)?


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: Нед листопада 11, 2012 12:10 am 
Офлайн

З нами з: Пон жовтня 17, 2011 4:14 pm
Повідомлення: 270
Анкета для батьків учнів 9-11 класів.
1. Прізвище, ім’я та по батькові вашої дитини.
2. Ким хоче стати ваша дитина?
3. Куди ви радите вашій дитині поступати після 9 класу:
• 10 клас;
• 10 клас з поглибленим вивчення певних предметів;
• ліцей,гімназія, коледж;
• середні спеціальні начальні заклади ( за якою спеціальністю?);
• технікум (за якою спеціальністю?);
4. Чи погоджується дитина з вами?
5. Якщо не погоджується, то чому?
6. Які труднощі має дитина у навчанні?
7. Які інтереси і нахили ви відзначаєте у своєї дитини?
8. Що ви робите для розвитку інтересів вашої дитини?
9. Які риси характеру ви можете відмітити у вашої дитини?
Дата ______________________Підпис

Анкета для старшокласників.
1. Чи прийняли ви рішення про вибір майбутньої професії?
так ні
2. Ваш основний варіант майбутньої професії ________________________________________
3. Ваш запасний варіант майбутньої професії _________________________________________
4. Які шкільні предмети необхідні вам для оволодіння майбутньою професією? ____________
_________________________________________________________________________________
5. Які оцінки ви маєте з цих предметів? ______________________________________________
6. На чому базують ваші знання про обрану професію;
а) спостереження за чиєюсь працею;
б) бесіди (рекомендації) вчителів;
в) бесіди (рекомендації) батьків;
г) розповіді товаришів;
д) заняття в гуртках, факультативах;
е) читання книг, журналів, радіо- і телепередачі.
7. Що вплинуло на ваш вибір:
• цікавість;
• умови праці;
• престижність;
• оплата праці;
• перспективність;
• доступність;
• корисність;
• покликання.
8. Чим вам подобається займатися у вільний час?_____________________________________
9. Що ускладнює здійснення професійного вибору;
• недоступність професії;
• сумніви;
• невпевненість;
• платіжна неспроможність;
• проблеми зі здоров’ям;
• інше______________________.
10. Чи впевнені ви у здійсненні своїх планів?
Так Ні


Догори
 Профіль  
 
ПовідомленняДодано: Нед листопада 11, 2012 12:11 am 
Офлайн

З нами з: Пон жовтня 17, 2011 4:14 pm
Повідомлення: 270
ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Вайсбург А.А. Организация профориентационной работы школы, ПТУ, предприятия.-М.:Просвещение. 1986.-128с.
2. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников.-М.:Просвещение,І988.-270с.
3. Павлютенков Е.М. Профессиональная ориентация учащихся.-К.: Рад.школа, І983.-І52с.
4. Підготовка і діяльність шкільних психологів.// За ред. В.В.Сахарди, І.В.Козубовської. –Ужгород, 1995.-300с.
5. Рабочая книга школьного психолога.//Под ред. И.В.Дубровиной. –М: Просвещение, 1991. –303с.
6. Реан А.А. Психологический анализ проблемы удовлетворённости избранной профессией//Вопросы психологии.-І988.-№1.-С.83-88.
7. Татенко О.С. Профорієнтаційна робота в школі.-Київ: Т-во “Знання”, 1982.-16с.
8. Федоришин Е.А., Карпиловская С.Я. и др. Система профинформационной работы со старшеклассниками. Киев:Рад.Школа, І988.-178с.
9. Чистякова С.Н., Захаров Н.К. Профессиональная ориентация школьников: Организация и управление. –М.: Педагогика, 1987. -157с.
10. Щекин Г.В Профориентация в строительстве.-М.:Стройиздат, І990.-99с.

Запрошуємо вас до обговорення! Пишіть свої відгуки, розміщуйте особисті напрацювання з досвіду роботи!


Догори
 Профіль  
 
Показувати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 13 повідомлень ] 

Часовий пояс UTC + 2 годин


Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
cron
POWERED_BY
Український переклад © 2005-2011 Українська підтримка phpBB